Dom mladih Split

watchathome

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

KockaStream_003 w/ Carnero, Tonko, Mokosh

Hallway (Kocka), music

25.4.2020

KockaStream live on Twitch TV Carnero Tonko Mokosh   Facebook

Watch culture events at home!

Contents

26/03/2020

Croatian Ministry of Culture will post information and announcements about culture contents which will be streamed via various distribution channels.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Platforme Doma mladih.
Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
www​.esf​.hr