Dom mladih Split

Schedule of regular activities

June 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Tai Chi Chuan
 • Balet — jutarnja smjena
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Suvremeni ples — Ansambl
 • Otvoreni trening za skatere
 • Penjanje — Mlađi/e Cicibani/ke 1 i 2 (7 – 9 god)
 • Balet — III. razred
 • Aerial hoop (odrasli)
 • Penjanje — Cicibani/ke 1 i 2 (10 – 12 god)
 • Trapez (odrasli)
 • Suvremeni ples — Rekreativci
 • Balet — V. razred
 • Penjanje — Kadeti 1 i 2 (13 – 15 god)
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Svila (odrasli)
 • Penjanje — Juniori 1 i 2 (16 – 19 god)
 • Penjanje — seniori/rekeracija
2
 • Balet — jutarnja smjena
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Aikido
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Penjanje — Predškolci 5 i 6 god
 • Balet — II. razred
 • Penjanje — rekreacija/seniori
 • Skate škola
 • Balet — VI. razred
 • Cirkus za djecu — aerial hoop
 • Balet — VIII. razred
 • Skate škola
 • Cirkus za djecu — svila
 • Repertoar A + B
 • Plesna rekreacija
3
 • Tai Chi Chuan
 • Balet — repertoar
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Suvremeni ples — Tiramolići (4 – 6 god)
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Otvoreni trening za skatere
 • Penjanje — Mlađi/e Cicibani/ke 1 i 2 (7 – 9 god)
 • Penjajne — Cicibani/ke 1 i 2 (10 – 12 god)
 • Aerial hoop (odrasli)
 • Balet — probe
 • Penjanje — Kadeti 1 i 2 (13 – 15 god)
 • Suvremeni ples — Rekreativci
 • Penjanje — Juniori 1 i 2 (16 – 19 god)
 • Penjanje — seniori/rekreacija
4
 • Balet — repertoar
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Skate škola
 • Otvoreni trening
 • Otvoreni trening za skatere
 • Suvremeni ples — Osnovci (7 – 10 god)
 • Balet — probe
 • Suvremeni ples — Ansambl
5
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Cirkus Kolektiv voditelji
6
 • Tai chi chuan
 • Balet — jutarnja smjena
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Suvremeni ples — Tiramolići (4 – 6 god)
 • Penjanje — Mlađi/e Cicibani/ke 1 i 2 (7 – 9 god)
 • Suvremeni ples — Osnovci (7 – 10 god)
 • Balet — III. razred
 • Aerial hoop (odrasli)
 • Penjanje — Cicibani/ke 1 i 2 (10 – 12 god)
 • Trapez (odrasli)
 • Balet — V. razred
 • Penjanje — Kadeti 1 i 2 (13 – 15 god)
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Svila (odrasli)
 • Penjanje — Juniori 1 i 2 (16 – 19god)
 • Penjanje — Seniori/rekreacija
7
 • Balet — jutarnja smjena
 • Skate škola
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Aikido
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Penjanje — Predškolci 5 i 6 god
 • Balet — II. razred
 • Penjanje — rekeracija-seniori
 • Balet — VI. razred
 • Cirkus za djecu — svila
 • Skate škola
 • Balet — VIII. razred
 • Cirkus za djecu — aerial hoop
 • Cirkus za djecu — trapez
 • Repertoar A + B
 • Plesna rekreacija
8
 • Tai Chi Chuan
 • Balet — jutarnja smjena
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Suvremeni ples — Ansambl
 • Otvoreni trening za skatere
 • Penjanje — Mlađi/e Cicibani/ke 1 i 2 (7 – 9 god)
 • Balet — III. razred
 • Aerial hoop (odrasli)
 • Penjanje — Cicibani/ke 1 i 2 (10 – 12 god)
 • Trapez (odrasli)
 • Suvremeni ples — Rekreativci
 • Balet — V. razred
 • Penjanje — Kadeti 1 i 2 (13 – 15 god)
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Svila (odrasli)
 • Penjanje — Juniori 1 i 2 (16 – 19 god)
 • Penjanje — seniori/rekeracija
9
 • Balet — jutarnja smjena
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Aikido
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Penjanje — Predškolci 5 i 6 god
 • Balet — II. razred
 • Penjanje — rekreacija/seniori
 • Skate škola
 • Balet — VI. razred
 • Cirkus za djecu — aerial hoop
 • Balet — VIII. razred
 • Skate škola
 • Cirkus za djecu — svila
 • Repertoar A + B
 • Plesna rekreacija
10
 • Tai Chi Chuan
 • Balet — repertoar
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Suvremeni ples — Tiramolići (4 – 6 god)
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Otvoreni trening za skatere
 • Penjanje — Mlađi/e Cicibani/ke 1 i 2 (7 – 9 god)
 • Penjajne — Cicibani/ke 1 i 2 (10 – 12 god)
 • Aerial hoop (odrasli)
 • Balet — probe
 • Penjanje — Kadeti 1 i 2 (13 – 15 god)
 • Suvremeni ples — Rekreativci
 • Penjanje — Juniori 1 i 2 (16 – 19 god)
 • Penjanje — seniori/rekreacija
11
 • Balet — repertoar
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Skate škola
 • Otvoreni trening
 • Otvoreni trening za skatere
 • Suvremeni ples — Osnovci (7 – 10 god)
 • Balet — probe
 • Suvremeni ples — Ansambl
12
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Cirkus Kolektiv voditelji
13
 • Tai chi chuan
 • Balet — jutarnja smjena
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Suvremeni ples — Tiramolići (4 – 6 god)
 • Penjanje — Mlađi/e Cicibani/ke 1 i 2 (7 – 9 god)
 • Suvremeni ples — Osnovci (7 – 10 god)
 • Balet — III. razred
 • Aerial hoop (odrasli)
 • Penjanje — Cicibani/ke 1 i 2 (10 – 12 god)
 • Trapez (odrasli)
 • Balet — V. razred
 • Penjanje — Kadeti 1 i 2 (13 – 15 god)
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Svila (odrasli)
 • Penjanje — Juniori 1 i 2 (16 – 19god)
 • Penjanje — Seniori/rekreacija
14
 • Balet — jutarnja smjena
 • Skate škola
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Aikido
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Penjanje — Predškolci 5 i 6 god
 • Balet — II. razred
 • Penjanje — rekeracija-seniori
 • Balet — VI. razred
 • Cirkus za djecu — svila
 • Skate škola
 • Balet — VIII. razred
 • Cirkus za djecu — aerial hoop
 • Cirkus za djecu — trapez
 • Repertoar A + B
 • Plesna rekreacija
15
 • Tai Chi Chuan
 • Balet — jutarnja smjena
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Suvremeni ples — Ansambl
 • Otvoreni trening za skatere
 • Penjanje — Mlađi/e Cicibani/ke 1 i 2 (7 – 9 god)
 • Balet — III. razred
 • Aerial hoop (odrasli)
 • Penjanje — Cicibani/ke 1 i 2 (10 – 12 god)
 • Trapez (odrasli)
 • Suvremeni ples — Rekreativci
 • Balet — V. razred
 • Penjanje — Kadeti 1 i 2 (13 – 15 god)
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Svila (odrasli)
 • Penjanje — Juniori 1 i 2 (16 – 19 god)
 • Penjanje — seniori/rekeracija
16
 • Balet — jutarnja smjena
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Aikido
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Penjanje — Predškolci 5 i 6 god
 • Balet — II. razred
 • Penjanje — rekreacija/seniori
 • Skate škola
 • Balet — VI. razred
 • Cirkus za djecu — aerial hoop
 • Balet — VIII. razred
 • Skate škola
 • Cirkus za djecu — svila
 • Repertoar A + B
 • Plesna rekreacija
17
 • Tai Chi Chuan
 • Balet — repertoar
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Suvremeni ples — Tiramolići (4 – 6 god)
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Otvoreni trening za skatere
 • Penjanje — Mlađi/e Cicibani/ke 1 i 2 (7 – 9 god)
 • Penjajne — Cicibani/ke 1 i 2 (10 – 12 god)
 • Aerial hoop (odrasli)
 • Balet — probe
 • Penjanje — Kadeti 1 i 2 (13 – 15 god)
 • Suvremeni ples — Rekreativci
 • Penjanje — Juniori 1 i 2 (16 – 19 god)
 • Penjanje — seniori/rekreacija
18
 • Balet — repertoar
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Skate škola
 • Otvoreni trening
 • Otvoreni trening za skatere
 • Suvremeni ples — Osnovci (7 – 10 god)
 • Balet — probe
 • Suvremeni ples — Ansambl
19
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Cirkus Kolektiv voditelji
20
 • Tai chi chuan
 • Balet — jutarnja smjena
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Suvremeni ples — Tiramolići (4 – 6 god)
 • Penjanje — Mlađi/e Cicibani/ke 1 i 2 (7 – 9 god)
 • Suvremeni ples — Osnovci (7 – 10 god)
 • Balet — III. razred
 • Aerial hoop (odrasli)
 • Penjanje — Cicibani/ke 1 i 2 (10 – 12 god)
 • Trapez (odrasli)
 • Balet — V. razred
 • Penjanje — Kadeti 1 i 2 (13 – 15 god)
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Svila (odrasli)
 • Penjanje — Juniori 1 i 2 (16 – 19god)
 • Penjanje — Seniori/rekreacija
21
 • Balet — jutarnja smjena
 • Skate škola
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Aikido
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Penjanje — Predškolci 5 i 6 god
 • Balet — II. razred
 • Penjanje — rekeracija-seniori
 • Balet — VI. razred
 • Cirkus za djecu — svila
 • Skate škola
 • Balet — VIII. razred
 • Cirkus za djecu — aerial hoop
 • Cirkus za djecu — trapez
 • Repertoar A + B
 • Plesna rekreacija
22
 • Tai Chi Chuan
 • Balet — jutarnja smjena
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Suvremeni ples — Ansambl
 • Otvoreni trening za skatere
 • Penjanje — Mlađi/e Cicibani/ke 1 i 2 (7 – 9 god)
 • Balet — III. razred
 • Aerial hoop (odrasli)
 • Penjanje — Cicibani/ke 1 i 2 (10 – 12 god)
 • Trapez (odrasli)
 • Suvremeni ples — Rekreativci
 • Balet — V. razred
 • Penjanje — Kadeti 1 i 2 (13 – 15 god)
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Svila (odrasli)
 • Penjanje — Juniori 1 i 2 (16 – 19 god)
 • Penjanje — seniori/rekeracija
23
 • Balet — jutarnja smjena
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Aikido
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Penjanje — Predškolci 5 i 6 god
 • Balet — II. razred
 • Penjanje — rekreacija/seniori
 • Skate škola
 • Balet — VI. razred
 • Cirkus za djecu — aerial hoop
 • Balet — VIII. razred
 • Skate škola
 • Cirkus za djecu — svila
 • Repertoar A + B
 • Plesna rekreacija
24
 • Tai Chi Chuan
 • Balet — repertoar
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Suvremeni ples — Tiramolići (4 – 6 god)
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Otvoreni trening za skatere
 • Penjanje — Mlađi/e Cicibani/ke 1 i 2 (7 – 9 god)
 • Penjajne — Cicibani/ke 1 i 2 (10 – 12 god)
 • Aerial hoop (odrasli)
 • Balet — probe
 • Penjanje — Kadeti 1 i 2 (13 – 15 god)
 • Suvremeni ples — Rekreativci
 • Penjanje — Juniori 1 i 2 (16 – 19 god)
 • Penjanje — seniori/rekreacija
25
 • Balet — repertoar
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Skate škola
 • Otvoreni trening
 • Otvoreni trening za skatere
 • Suvremeni ples — Osnovci (7 – 10 god)
 • Balet — probe
 • Suvremeni ples — Ansambl
26
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Cirkus Kolektiv voditelji
27
 • Tai chi chuan
 • Balet — jutarnja smjena
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Suvremeni ples — Tiramolići (4 – 6 god)
 • Penjanje — Mlađi/e Cicibani/ke 1 i 2 (7 – 9 god)
 • Suvremeni ples — Osnovci (7 – 10 god)
 • Balet — III. razred
 • Aerial hoop (odrasli)
 • Penjanje — Cicibani/ke 1 i 2 (10 – 12 god)
 • Trapez (odrasli)
 • Balet — V. razred
 • Penjanje — Kadeti 1 i 2 (13 – 15 god)
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Svila (odrasli)
 • Penjanje — Juniori 1 i 2 (16 – 19god)
 • Penjanje — Seniori/rekreacija
28
 • Balet — jutarnja smjena
 • Skate škola
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Aikido
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Penjanje — Predškolci 5 i 6 god
 • Balet — II. razred
 • Penjanje — rekeracija-seniori
 • Balet — VI. razred
 • Cirkus za djecu — svila
 • Skate škola
 • Balet — VIII. razred
 • Cirkus za djecu — aerial hoop
 • Cirkus za djecu — trapez
 • Repertoar A + B
 • Plesna rekreacija
29
 • Tai Chi Chuan
 • Balet — jutarnja smjena
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Suvremeni ples — Ansambl
 • Otvoreni trening za skatere
 • Penjanje — Mlađi/e Cicibani/ke 1 i 2 (7 – 9 god)
 • Balet — III. razred
 • Aerial hoop (odrasli)
 • Penjanje — Cicibani/ke 1 i 2 (10 – 12 god)
 • Trapez (odrasli)
 • Suvremeni ples — Rekreativci
 • Balet — V. razred
 • Penjanje — Kadeti 1 i 2 (13 – 15 god)
 • Kultura tijela, baletna gimnastika
 • Svila (odrasli)
 • Penjanje — Juniori 1 i 2 (16 – 19 god)
 • Penjanje — seniori/rekeracija
30
 • Balet — jutarnja smjena
 • Programi izvan redovnog tjednog rasporeda Cirkus Kolektiva
 • Aikido
 • Cirkus Kolektiv voditelji
 • Penjanje — Predškolci 5 i 6 god
 • Balet — II. razred
 • Penjanje — rekreacija/seniori
 • Skate škola
 • Balet — VI. razred
 • Cirkus za djecu — aerial hoop
 • Balet — VIII. razred
 • Skate škola
 • Cirkus za djecu — svila
 • Repertoar A + B
 • Plesna rekreacija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Platforme Doma mladih.
Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
www​.esf​.hr