Dom mladih Split

ubijmo dosadu

UBIJMO DOSADU - Wire Art // Radionica

UBIJMO DOSADU — Wire Art // Radionica
28.2.2023. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Dominican Bachata // Radionica

Dominican Bachata // Radionica
23.2.2023. / 20 h / Klub Kocka

UBIJMO DOSADU - Vezenje / Radionica

UBIJMO DOSADU — Vezenje / Radionica
16.2.2023. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

DJ Masterclass / Radionica

DJ Masterclass / Radionica
15.2.2023. / 20 h / Klub Kocka 

Jiu Jitsu radionica

Jiu Jitsu radionica
12.2.2023. / 18:30 — 21 h / Mala scena

UBIJMO DOSADU - Irska glazba // Radionica

UBIJMO DOSADU — Irska glaz­ba // Radionica
2.2.2023. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

NABAZAN U KOCKI // Stand up show

NABAZAN U KOCKI // Stand up show
22.12.2022. / 20 h / Klub Kocka

Radionica izrade kokedame

Radionica izra­de kokedame
19.12.2022. / 20 h / Klub Kocka

Radionica božićnih ukrasa - OTKAZANO

Radionica božić­nih ukra­sa — OTKAZANO
13.12.2022. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Stolarska radionica

Stolarska radi­oni­ca
12.12.2022. / 20 h / Klub Kocka

Projekcija animiranih filmova / Veljko Popović

Projekcija ani­mi­ra­nih fil­mo­va / Veljko Popović
11.12. 2022. / 20 h / Klub Kocka

UBIJMO DOSADU - Praktično znanje o piercingu

UBIJMO DOSADU — Praktično zna­nje o piercingu
22.11.2022. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica vezenja

Radionica veze­nja
21.11.2022. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica Orgoniti

Radionica Orgoniti
15.11.2022 / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Parkour radionica

Parkour radi­oni­ca
10.11.2022. / 20 h / Klub Kocka

UBIJMO DOSADU: Noć društvenih igara

UBIJMO DOSADU: Noć druš­tve­nih igara
9.11.2022. / 20 h / Klub Kocka

Jiu Jitsu radionica

Jiu Jitsu radionica
6.11.2022. / Mala scena
17 – 19 h, pauza i nas­ta­vak 19:30 – 21:30h

Radionica izrade Halloween maski

Radionica izra­de Halloween maski
31.10.2022. / 20 h / Klub Kocka

Radionica izrade dreamcatchera

Radionica izra­de dreamcatchera
25.10.2022. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica izrade nakita

Radionica izra­de nakita
27.10.2022. / 20 h / Klub Kocka

Radionica vezenja

Radionica veze­nja
18.10.2022. / 20 h / Klub Kocka

West coast swing radionica & plesnjak

West coast swing radi­oni­ca & plesnjak
17.10.2022. / Klub Kocka
19:30 – 20:30 — radionica
20:30 – 22.30 — plesnjak

Tečaj za ton majstora

Tečaj za ton majstora
19.10.2022. / 17:30 h / Galerija klu­ba Kocka

Noć društvenih igara

Noć druš­tve­nih igara
12.10.2022. / 20 h / Klub Kocka

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr