Dom mladih Split

Raspored javnih događanja

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

kolovoz 2021

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
 • MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA — INTENSIVE WEEK
2
 • Seminar Filmsko stva­ra­laš­tvo – obli­ko­va­nje ide­ja filmom
 • MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA — INTENSIVE WEEK
3
 • Seminar Filmsko stva­ra­laš­tvo – obli­ko­va­nje ide­ja filmom
 • MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA — INTENSIVE WEEK
 • MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA — INTENSIVE WEEK
4
 • Seminar Filmsko stva­ra­laš­tvo – obli­ko­va­nje ide­ja filmom
 • MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA — INTENSIVE WEEK
5
 • Seminar Filmsko stva­ra­laš­tvo – obli­ko­va­nje ide­ja filmom
 • MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA — INTENSIVE WEEK
6
 • Seminar Filmsko stva­ra­laš­tvo – obli­ko­va­nje ide­ja filmom
 • MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA — INTENSIVE WEEK
7
 • Seminar Filmsko stva­ra­laš­tvo – obli­ko­va­nje ide­ja filmom
 • MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA — INTENSIVE WEEK
8
 • Seminar Filmsko stva­ra­laš­tvo – obli­ko­va­nje ide­ja filmom
 • MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA — INTENSIVE WEEK
9
10
11
12
13
14
15
16
 • Radionica kine­ma­to­gra­fi­je i reži­je: Enigmatične sli­ke s Fredom Kelemenom
17
 • DIGI dan
 • Radionica kine­ma­to­gra­fi­je i reži­je: Enigmatične sli­ke s Fredom Kelemenom
18
 • Radionica kine­ma­to­gra­fi­je i reži­je: Enigmatične sli­ke s Fredom Kelemenom
19
 • Radionica kine­ma­to­gra­fi­je i reži­je: Enigmatične sli­ke s Fredom Kelemenom
20
 • DIGI dan
 • Radionica kine­ma­to­gra­fi­je i reži­je: Enigmatične sli­ke s Fredom Kelemenom
21
 • Radionica kine­ma­to­gra­fi­je i reži­je: Enigmatične sli­ke s Fredom Kelemenom
22
 • Radionica kine­ma­to­gra­fi­je i reži­je: Enigmatične sli­ke s Fredom Kelemenom
23
24
 • DIGI dan
25
26
27
 • DIGI dan
28
29
30
31

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr