Dom mladih Split

The submissions for Split Film Festival / International Festival Of New Film are officialy open

The submissions for Split Film Festival / International Festival Of New Film are officialy open

The submissions for Split Film Festival / International Festival Of New Film are officialy open.

Split Film Festival invites all moving image artists to submit their work for the 27th edition of the festival which will be held from 1st — 9th of September 2022.

info@​splitfilmfestival.​hr

split​fil​m​fes​ti​val​.com

www​.face​bo​ok​.com/​S​p​l​i​t​F​i​l​m​F​e​s​t​i​val

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Platforme Doma mladih.
Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
www​.esf​.hr