Dom mladih Split

edukacije i radionice

Radionica partnerske akrobatike s Balades Perdues - OTKAZANO

Radionica part­ner­ske akro­ba­ti­ke s Balades Perdues — OTKAZANO
30.6.2022. / 17 – 18:30 h / Mala scena 

Radionica Hula Hoopa s Milenom Schulz

Radionica Hula Hoopa s Milenom Schulz
28.6.2022. / 17 – 18:30 h / Mala scena

Deseta radionica Ciklusa radionica svjesnost i pokret

Ciklus radi­oni­ca svjes­nost i pokret u lipnju
26.6.2022. / 11 — 13:30 h / Plava dvorana

edukacije i radionice, Razred

910.7.2022

Pivilion radionica mrežne umjetnosti

Pivilion radi­oni­ca mrež­ne umjetnosti
09. i 10.7.2022. / 14 — 18 h / Razred

Radionica hodanja u štiklama by Ulla

Radionica hoda­nja u štik­la­ma by Ulla
17.6.2022. / 20 – 21 h / Klub Kocka

Zatvaranje Kockine sezone

Zatvaranje Kockine sezone
18.6.2022. / od 17h / Klub Kocka i Dvorište

Radionica flamenca

Radionica fla­men­ca
19.6.2022. / 11 — 12 h / Plava dvorana

TIJELO I DAH - radionica suvremenog plesa i pokreta

TIJELO I DAH_radionica suvre­me­nog ple­sa i pokreta
9.-.12.6.2022. / 17 – 20h / Beton kino

Inbal Ben Haim: radionica vertikalnog užeta

Inbal Ben Haim: radi­oni­ca ver­ti­kal­nog užeta
7.6.2022. / 17 — 20h / Mala scena

Od skripta do kamere pod vodstvom Pilar Palomero

Od skrip­ta do kame­re pod vod­stvom Pilar Palomero
24. – 27.6. / Kino klub Split

ContaKids radionica za djecu i roditelje

ContaKids radi­oni­ca za dje­cu i roditelje
4.6.2022. / 10 — 12h / Beton kino

Stolarska radionica

Stolarska radionica
7.6.2022. / 20h / Klub Kocka

Film, glazba, književnost i snovi s Jonathanom Rosenbaumom

Film, glaz­ba, knji­žev­nost i sno­vi s Jonathanom Rosenbaumom
17. – 22.6.2022. / Kino klub Split

Radionica izrade nakita

Radionica izra­de nakita
24.5.2022. / 20 h / Klub Kocka

Tarot: Dvorske karte

Tarot: Dvorske karte
19.5.2022. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica suvremenog plesa pod vodstvom Marina Lemića i Ide Jolić

Radionica suvre­me­nog ple­sa pod vod­stvom Marina Lemića i Ide Jolić
21. i 22. 5. 2022. / Beton kino

Basic Heels radionica

Basic Heels radionica
17.5.2022. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

U kvadrat: “Dani otvorenih vrata”

U kva­drat: “Dani otvo­re­nih vrata”

Ciklus radionica Svjesnost i pokret u svibnju

Ciklus radi­oni­ca Svjesnost i pokret
14.5.2022. / 11 – 13 h / Plava dvorana

Tarot tečaj - Mala Arkana

Tarot — Mala Arkana
12.5.2022. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica vezenja

Radionica veze­nja
10.5.2022. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Swing radionica & plesnjak u Kocki

WEST COAST SWING
RADIONICA & PLESNJAK
9.5. / Klub Kocka
19:30 – 20:30 Radionica
20:30 – 22:30 Plesnjak

BAZA – radionica suvremenog plesa sa Sunčicom Bandić

BAZA – radi­oni­ca suvre­me­nog ple­sa sa Sunčicom Bandić
7.5.2022. / 17 — 20 h / Beton Kino
08.5.2022. / 10 — 13 h / Beton Kino

Radionica aerial hoopa s Brennanom Figarijem

Radionica aeri­al hoopa s Brennanom Figarijem
14. i 15.05.2022. / 10 – 12h / Mala scena

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr