Dom mladih Split

edukacije i radionice

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Samoobrana za žene

Samoobrana za žene
23.01.2022. / 19h / Mala scena

NOVE BESPLATNE RADIONICE ZA MLADE – STREAMaj dan

Otvorene su pri­ja­ve za STREAMaj dan — bes­plat­ne onli­ne radi­oni­ce radio škole 

Dekupaž radionica - OTKAZANO!

Dekupaž radi­oni­ca — OTKAZANO!
17.01.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica: Svjesnost i pokret

Radionica: Svjesnost i pokret
08.01.2022. / 11 – 13h / Plava dvorana

Novogodišnja plesna večer

Novogodišnja ples­na večer
30.12.2021. / 20:30h / Plava dvorana

UPISI: Škola tradicionalne irske glazbe

UPISI: Škola tra­di­ci­onal­ne irske glazbe

Interaktivno-edukativna radionica "Igre na slipo"

Interaktivno-edu­ka­tiv­na radi­oni­ca “Igre na slipo”
23.12.2021. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica: Božićni origami

Radionica: Božićni origami
20.12.2021. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Igraonica prirodnog kontakta sa sobom

Igraonica pri­rod­nog kon­tak­ta sa sobom
15.12.2021. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica dokumentarnog filma

edukacije i radionice, Kino klub

2730.12.2021

Radionica doku­men­tar­nog filma
27. – 30.12. 2021. / Kino klub Split

Radionica stolarije

Radionica sto­la­ri­je
13.12. / 20h / Klub Kocka

Ciklus radionica Svjesnost i pokret

Ciklus radi­oni­ca Svjesnost i pokret
12.12. / 11 – 13h / Plava dvorana

DUMP Internship

DUMP Internship
Studeni — Svibanj (sva­ka subo­ta i nedje­lja popod­ne) / Razred

Radionica salse

Radionica sal­se
05.12. / 19:30 – 20:30h / Plava dvorana

Radionica izrade božićnih ukrasa

Radionica izra­de božić­nih ukrasa
09.12. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Besplatna radionica rumbe

Pozivaju se svi ple­sa­či na bes­plat­nu radi­oni­cu rumbe
28.11. / 19:00 — 20:30 / Plava dvorana

Stolarska radionica

Stolarska radi­oni­ca
22.11. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Jazz dance fusion radionica

JAZZ DANCE FUSION RADIONICA
21.11.2021. / 19h / Mala scena

Radionica izrade dreamcatchera

Radionica izra­de dreamcatchera
18.11. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica montaže

edukacije i radionice, Kino klub

28.11–2.12.2021

Radionica mon­ta­že
28.11. — 02.12. / Kino klub Split
 — pri­ja­ve otvo­re­ne do 25. studenog

Radionica produkcije pod mentorstvom Tibora Kesera

edukacije i radionice, Kino klub

2426.11.2021

Radionica pro­duk­ci­je pod men­tor­stvom Tibora Kesera
24. – 26.11. / 16 – 20h / Kino klub Split
 — pri­ja­ve otvo­re­ne do 20.11. — 

Radionica zvuka Tonča Bakotina Ruzine

edukacije i radionice, Kino klub

1922.11.2021

Otvorene pri­ja­ve na Radionicu zvu­ka Tonča Bakotina Ruzine
 — pri­ja­ve do 17. studenog — 

#DIYORDIE Dvodnevna radionica sitotiska

edukacije i radionice

1618.11.2021

#DIYORDIE Dvodnevna radi­oni­ca sitotiska
16. i 18.11. / 18 – 20h / Ulica

Piercing predavanje

Piercing pre­da­va­nje
15.11. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr